ubezpieczenia piotrowicz

Ubezpieczenia rolne
Oferta obejmuje szeroki zakres ubezpieczeń dla osób prowadzących gospodarstwo rolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
Budynki wchodzące w skład gospodarstwa z chwilą pokrycia dachem podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, trąby powietrzne, deszcz nawalny, podtopienie, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, lawina, tąpnięcie i upadek statku powietrznego.

Odpowiedzialność cywilna rolnika
Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez rolnika i osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie – w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie mienia ruchomego związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
maszyny i sprzęt rolniczy
ziemiopłody złożone po zbiorach na przechowanie
zapasy i materiały
silosy
zwierzęta gospodarskie
agro-casco maszyn rolniczych i wolnobieżnych
odpowiedzialność cywilna rolnika z tytułu świadczenia usług osobom fizycznym, związanych z działalnością rolniczą
OC działalności agroturystycznej

Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności Obejmuje padnięcie bydła lub koni w wyniku nieszczęśliwego wypadku, choroby lub zdarzenia losowego, gdy zwierzę padnie lub będzie konieczny ubój.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Zgodnie z polskim prawem, dotowane ubezpieczenia upraw zabezpieczają przede wszystkim przed skutkami anomalii pogodowych. Dotowane jest także ryzyko: huraganu, deszczu nawalnego, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny.

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków, buraków cukrowych, truskawek, drzew i krzewów owocowych, roślin strączkowych oraz warzyw gruntowych.

Biuro Ubezpieczeniowe Piotrowicz sp.j.
Plac Dworcowy 4
/budynek dworca PKS, I piętro - pokój 3,4,5/

tel.: 55 230 83 60, 501 213 331
fax: 55 230 83 61
Nasze biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00
oraz w soboty 9:00 - 14:00

Grupa Promonet