ubezpieczenia piotrowicz

Ubezpieczenia domu i mieszkania
Umiejętne doradztwo i pomoc w doborze odpowiedniego zakresu ubezpieczenia dla Twojego majątku przy minimalnej składce JUŻ OD 45 ZŁ ROCZNIE !

Ubezpieczenie domów, mieszkań, domków letniskowych, budynków wraz ze stałymi elementami i budowli od:
ognia i innych zdarzeń losowych
huraganu, trąby powietrznej
gradu, deszczu nawalnego, śniegu
podtopienia, powodzi, zalania, wydostania się wody z koryt rzek
wydostania się wody z urządzeń wodno – kanalizacyjnych
upadku drzew, statku powietrznego, uderzenia pojazdu mechanicznego, trzęsienia ziemi, pioruna, przepięć
zamarznięcia wody w urządzeniach wodno – kanalizacyjnych

Ubezpieczenie mienia ruchomego w domu, mieszkaniu, domku letniskowym, budynku oraz ubezpieczenie budowli od:
kradzieży z włamaniem i rozboju
dewastacji i zniszczenia
ubezpieczenie szyb, przedmiotów szklanych od stłuczenia i pęknięcia, w tym akwaria, terraria, lustra i witraże
Home Assistance (pomoc specjalistów np.: stolarza, ślusarza, elektryka, informatyka, pomoc w zabezpieczeniu mienia po zdarzeniu losowym, zakwaterowanie w hotelu po zdarzeniu losowym)
Medical Assistance (konsultacja telefoniczna z lekarzem, wizyta pielęgniarki, transport medyczny do placówki i z placówki medycznej, dostawa leków)
Auto Assistance (holowanie pojazdu po awarii, naprawa na miejscu awarii, dowóz paliwa)

Dodatkowo proponuję ubezpieczenie nagrobków i ich elementów od kradzieży, dewastacji oraz zniszczeń spowodowanych huraganem i upadkiem drzewa.

Tylko zawarcie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym ochroni Ciebie i Twoich bliskich od konsekwencji, jakie niosą za sobą szkody wyrządzone osobom trzecim przez osoby wspólnie zamieszkujące oraz prowadzące z Tobą gospodarstwo domowe, zarówno w kraju, jak i podczas przebywania za granicą.

Biuro Ubezpieczeniowe Piotrowicz sp.j.
Plac Dworcowy 4
/budynek dworca PKS, I piętro - pokój 3,4,5/

tel.: 55 230 83 60, 501 213 331
fax: 55 230 83 61
Nasze biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00
oraz w soboty 9:00 - 14:00

Grupa Promonet