ubezpieczenia piotrowicz

Ubezpieczenia dla firm
Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i chcesz się zabezpieczyć przed skutkami, jakie niosą za sobą nieprzewidywalne zdarzenia losowe, to moja oferta ubezpieczenia jest skierowana właśnie do Ciebie.

Wybiorę dla Twojej firmy najlepszy wariant i szeroki zakres ochrony w ramach poszczególnych ryzyk:
ogień i inne zdarzenia losowe
kradzież z włamaniem i rozbój
dewastacja
stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów szklanych
szkody elektryczne w maszynach i urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
utrata danych i oprogramowania
zepsucie towarów wskutek rozmrożenia
mienia w transporcie

W zależności od Twoich potrzeb ubezpieczeniem możesz objąć:
budynki, budowle, lokale oraz nakłady inwestycyjne
środki obrotowe, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie firmy
wartości pieniężne
sprzęt elektroniczny
maszyny i urządzenia przenośne
mienie pracownicze
mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi
dodatkowe koszty działalności, które poniesiesz w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowaną szkodą w mieniu

Dodatkowe ubezpieczenie:
odpowiedzialność cywilna ogólna (deliktowa i kontraktowa) z możliwością rozszerzenia i dostosowania do profilu Twojej działalności
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznym

Biuro Ubezpieczeniowe Piotrowicz sp.j.
Plac Dworcowy 4
/budynek dworca PKS, I piętro - pokój 3,4,5/

tel.: 55 230 83 60, 501 213 331
fax: 55 230 83 61
Nasze biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00
oraz w soboty 9:00 - 14:00

Grupa Promonet